Przelew natychmiastowy Express Elixir

11 kwietnia, 2023

Express Elixir to system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku krajowym.

Dzięki przelewom natychmiastowym Express Elixir można przekazać natychmiast pieniądze bliskiej osobie czy uregulować zaległe opłaty o każdej porze dnia, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przelew natychmiastowy można zrealizować tak samo łatwo jak tradycyjny. Można wykonać go w Placówce Banku składając dysponentowi chęć wysłania przelewu natychmiastowego Express Elixir oraz poprzez bankowość internetową – wystarczy zalogować się do swojego konta przez system bankowości elektronicznej lub aplikację mobilną i wybrać opcję natychmiastowego przelewu Express Elixir. Po zaakceptowaniu transakcji pieniądze trafią do odbiorcy w zaledwie kilka sekund.

 

Z nowego rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

Maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wykonanego:

· w placówce Banku wynosi 15.000,00 zł

· w bankowości internetowej: 4.000,00 zł – maksymalnie 5 przelewów na dzień na łączną wartość 20.000,00 zł.

Dotyczy wyłącznie przelewów w PLN.

Dlaczego warto skorzystać z systemu Express Elixir:

  • dostępność – przelew natychmiastowy Express Elixir jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
  • szybkość – przelew Express Elixir wykonywany jest natychmiast – większość transakcji realizowana jest w czasie kilku sekund, dlatego jest to optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy liczy się czas dotarcia pieniędzy do odbiorcy,
  • wygoda – wystarczy zalogować się do swojego konta przez system bankowości elektronicznej lub aplikację mobilną banku i dokonać płatności,
  • bezpieczeństwo – Express Elixir obsługuje KIR, czyli instytucja, która od 25 lat odpowiada za prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami w Polsce.

Warunkiem aby wykonać przelew jest również dostępność usługi w banku odbiorcy. Tabelę dostępności banków można sprawdzić na stronie internetowej: www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

Opłata za przelew Express Elixir pobierana jest zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Szczucinie.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie Express Elixir na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej:

Czy przelewy natychmiastowe Express Elixir dostępne są w każdym banku?
Przelewy natychmiastowe realizowane w systemie Express Elixir dostępne są w bankach, które podpisały z KIR umowę uczestnictwa oraz wdrożyły rozwiązania technologiczne umożliwiające wymianę komunikatów płatniczych za pośrednictwem systemu.

Czy w ramach Express Elixir mogę wykonać przelew natychmiastowy w walucie obcej?
Przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir realizowane są wyłącznie w polskich złotych (PLN).

Czy Express Elixir umożliwia przekazanie pieniędzy za granicę?
Przelewy w Express Elixir realizowane są tylko pomiędzy bankami na terytorium Polski.

Czy mogę zlecić przelew natychmiastowy do ZUS lub urzędu skarbowego?
Za pośrednictwem Express Elixir istnieje możliwość przekazywania przelewów natychmiastowych do ZUS i organów administracji skarbowej. Dostępność poszczególnych typów zleceń (w tym ZUS / US) zależy od banku nadawcy.

Czy zlecając przelew natychmiastowy, mogę opłacać rachunki na ostatnią chwilę?
Jest to możliwe, o ile wystawca posiada rachunek w banku uczestniczącym w systemie Express Elixir. Wcześniej należy się również upewnić, czy nie ma formalnych przeszkód po stronie usługodawcy.

 

Więcej informacji o Express Elixir na stronie: www.expresselixir.pl