Wakacje Kredytowe

29 czerwca, 2022

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Klienci Banku Spółdzielczego w Szczucinie będą mogli składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe od piątku 29 lipca 2022 r.

 

  • Z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego będą mogły skorzystać osoby, które zawarły umowę

przed 1 lipca 2022 r. i ich okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.

 

  • Okres zawieszenia spłaty kredytu będzie się rozpoczynać z dniem złożenia wniosku.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku bankowością elektroniczną za datę złożenia wniosku

uznaje się datę wpływu do Banku w godzinach od 7.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku, wnioski

złożone po godzinie 14.30 otrzymują datę wpływu w następnym dniu roboczym.

 

  • W czasie zawieszenia kredytobiorcy nie muszą realizować płatności związanych z ich umową.

Wyjątek stanowią składki ubezpieczeniowe.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Wniosek można złożyć:

1). osobiście w placówkach Banku (wymagana obecność wszystkich Kredytobiorców),

2). poprzez system bankowości elektronicznej.

Wniosek o „Wakacje Kredytowe” musi być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców podpisem własnoręcznym lub podpisem kwalifikowanym przez wszystkich Kredytobiorców w przypadku wysłania wniosku poprzez system bankowości elektronicznej.

Zalecane jest osobiste złożenie wniosku w placówkach Banku celem weryfikacji podpisów.

 

Wniosek – Wakacje Kredytowe  pobierz

Wniosek – Wakacje Kredytowe  kliknij

Oświadczenie o odstąpnieniu od wniosku  o Wakacje Kredytowe  pobierz

Oświadczenie o odstąpnieniu od wniosku  o Wakacje Kredytowe  kliknij

Instrukcja składania wniosku poprzez bankowość elektroniczną kliknij

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny nr telefonu 14 643 61 24 wew. 22, 23.