Weryfikacja numeru PESEL

10 czerwca, 2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r.o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

 Na czym polega zastrzeżenie PESEL?

Instytucja zastrzeżenia numerów PESEL została wprowadzona jako systemowe rozwiązanie mające chronić konsumentów przed skutkami utraty danych osobowych, w tym numeru PESEL. Ma to utrudnić przestępcom przeprowadzanie takich oszustw, jak choćby zaciąganie kredytów na czyjeś dane osobowe.

Zastrzec numer PESEL może każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

Zastrzec numer oraz cofnąć zastrzeżenie PESEL może każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat:

  • na stronie gov.pl,
  • w aplikacji mObywatel,
  • w urzędzie gminy.

W jakich przypadkach Bank ma obowiązek dokonania weryfikacji numeru PESEL ?

  1. Przed zawarciem z pełnoletnim konsumentem umowy:
  • rachunku oszczędnościowego,
  • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  • kredytu,

Ponad to, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

  1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Banku jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli posiadając aktywne zastrzeżenie PESEL spróbujesz dokonać wypłaty przekraczającej tą kwotę, wstrzymamy wypłaty gotówkowe z Twojego rachunku na      12 godzin na wszystkich Twoich rachunkach.

Co zrobić żeby zawrzeć umowę?

Aby zawrzeć umowę jednego z wyżej wymienionych typów, należy wcześnie odwołać zastrzeżenie numeru PESEL. Po podpisaniu umowy numer PESEL możesz znowu zastrzec. 

Co z wypłatami gotówkowymi?

Jeżeli zamierzasz dokonać wypłaty w kwocie wyższej niż 12 726 zł lub jeżeli suma kwot wypłat w danym dniu przekroczy tę wartość, zanim złożysz dyspozycję wypłaty musisz odwołać zastrzeżenie numeru PESEL. 

Jeżeli masz zastrzeżony numer PESEL odmówimy zawarcia umowy rachunku, kredytu oraz wypłaty gotówkowej w placówce Banku w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę albo jeżeli suma kwot wypłat w danym dniu przekroczy tą wartość.

Zastrzeżenie numeru PESEL weryfikujemy tylko dla konsumentów.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.

Komunikat bezpieczeństwa

Komunikat bezpieczeństwa

Komunikat bezpieczeństwa - Uwaga na oszustów Zidentyfikowaliśmy próby podszywania się przez oszustów pod Pracowników Banków w tym z sektora Banków Spółdzielczych. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer naszego Banku....

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo, Zdrowych, Pogodnych Świąt WielkanocnychPełnych wiary, nadziei i miłości,Radosnego wiosennego nastroju,Serdecznych spotkań w gronie Rodziny i wśród Przyjaciółoraz Wesołego AllelujaŻyczy Rada  Nadzorcza,  Zarząd  i  Pracownicy Banku  Spółdzielczego  w ...